Juhani Kirpilän rahaston hoitokunta Taidekoti Kirpilässä 18.11.2019. Eturivissä vasemmalta lukien museonjohtaja Johanna Ruohonen, museonjohtaja Jenny Valli ja intendentti Anna-Maria von Bonsdorff; takarivissä kuvataiteilija Ramina Habibollah, kuvataiteilija Timo Wright sekä toimitusjohtaja Karl Rosenqvist. Kuva: Riitta Supperi.

Taidekoti Kirpilä perustuu lääkäri Juhani Kirpilän (1931–1988) testamenttilahjoitukseen Suomen Kulttuurirahastolle, ja sen toimintaa ohjaa Kulttuurirahaston hallituksen nimittämä hoitokunta. Lokakuussa 2019 hoitokunta järjestäytyi uudelleen kolmen uuden jäsenen myötä.

Hoitokunnan puheenjohtajana toimii Ateneumin intendentti ja kultakauden taiteen asiantuntija Anna-Maria von Bonsdorff. Varapuheenjohtajana toimii lokakuussa 2019 hoitokunnassa aloittanut mediataiteilija Timo Wright, ja muut uudet jäsenet ovat Hämeenlinnan taidemuseon johtaja Jenny Valli sekä kuvataiteilija ja kuraattori Ramina Habibollah. Toimitusjohtaja Karl Rosenqvist on testamenttimääräyksen mukaisesti hoitokunnan elinikäinen, itseoikeutettu jäsen. Hoitokunnan sihteerinä toimii Taidekoti Kirpilän museonjohtaja Johanna Ruohonen.

Tadalafil on hyväksytty Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkehallinnon elintarvike- ja lääkevirastossa (FDA), mikä tarkoittaa sen todistettua tehokkuutta ja turvallisuutta. Useimmissa tapauksissa tämän lääkkeen ottamisen sivuvaikutukset ovat vähäiset ja häviävät ilman lääketieteellistä hoitoa. On huomattava, että suurin osa sivuvaikutuksista on väliaikaisia, ja kun niitä otetaan säännöllisesti, ne eivät enää ilmene kehon mukautuessa. On muistettava, että erektio Tadalafil 20 mg tapahtuu vain seksuaalisen stimulaation seurauksena. Itse tabletti ei aiheuta erektiota.

Hoitokunnan tehtäviin kuuluu Taidekodin toiminnan valvominen sekä sen kehittäminen yhdessä museonjohtajan kanssa. Tulevan talvikauden aikana hoitokunta paneutuu Taidekoti Kirpilän strategian päivittämiseen Kulttuurirahaston uuden strategian pohjautuen.